WF 20230405 Invitation Vietnam iOmniscient Multi-Sensory AI

Giải pháp Ai đa giác quan tự động cho Thành phố thông minh

Tính Năng AI đa giác quan của WildFaces

Hội thảo giáo dục "AI đa giác quan tự động cho thành phố thông minh" sẽ bao gồm các nội dung sau:

 

TẬP TRUNG VÀO KẾT QUẢ
WildFaces không bán sản phẩm. Chúng tôi tập trung vào việc đem lại kết quả cho khách hàng

 

TỰ ĐỘNG PHẢN HỒI
Khi có sự kiện xảy ra, hệ thống có thể tìm người ứng phó thích hợp (bao gồm cả các cơ quan chức năng bên ngoài như cứu hỏa và cảnh sát) và cho họ biết phải đi đâu và phải làm gì. Thời gian phản ứng có thể giảm 80%.

 

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH CẢM BIẾN ĐA GIÁC QUAN ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG NHIỀU NHẤT

           Băng hình

                     ➡ Phân tích hành vi trong đám đông

                     ➡ Phân tích khuôn mặt trong đám đông

                     ➡ Nhận dạng biển số cho 130 quốc gia

           Âm thanh 

                     ➡ 30 loại Âm thanh khác nhau

           Mùi 

                     ➡ Vô số Mùi

 

HỆ THỐNG TÍCH HỢP
Tất cả các cảm biến hoạt động như một bộ não khổng lồ nơi dữ liệu về môi trường được truyền từ cảm biến này sang tất cả các cảm biến khác.

 

Giới thiệu về WildFaces:

Hơn 300 mô-đun WildAI, 70 bằng sáng chế và dự án ở 70 quốc gia.

⌂  www.wildfaces.ai    |    ✉  Contact Us

©︎ 2023 WildFaces. All Rights Reserved.

This e-mail has been sent to [[EMAIL_TO]], click here to unsubscribe.

Smart-Infrastructure,Visual-AI,Video-Compression,Intelligent-Traffic-Systems,ITS,Computer-Vision,Smart-Wearables,Smart-Cities,Anonymous-Analytics,Smart-Maintenance,WildAI,Smart-Facility-Management